Gövde Borulu Eşanjör, farklı sıcaklık değerinde olan iki akışkanın birbirine karışmadan ve temas etmeden birinden diğerine ısı transferini sağlayan eşanjör tipidir. Akışkanlar ısı transfer yüzeyi ile birbirinden ayrılır ve...
Bir akışkandan diğerine ısı transfer etmek için yapılmış bir alettir. Prensipte eşanjörler üç tipe ayrılır; Soğutma sistemleri ve ısıtma sistemlerinin akışkan arasında ısı transferi birbirine karışmadan sahip olduğu akış...